Download citation

Observaciones acerca de algunos Tubificidae (Oligochaeta) de la Peninsula Iberica, con la descripcion de Phallodrillus riparius n. sp

Annls Limnol., 17 3 (1981) 201-209
DOI: https://doi.org/10.1051/limn/1981009